BRVT CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NGÀY 01.09.2020

BRVT CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Theo văn bản 9311 của UBND tỉnh vừa ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo: kể từ ngày 01/9/2020, các hoạt động nêu tại Công văn số 7886 ngày 02/8 của UBND tỉnh được phép hoạt động trở lại bình thường. Bao gồm: quán […]

BRVT CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHTheo văn bản 9311 của UBND tỉnh vừa ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo: kể từ ngày 01/9/2020, các hoạt động nêu tại Công văn số 7886 ngày 02/8 của UBND tỉnh được phép hoạt động trở lại bình thường. Bao gồm: quán bar, vũ trường, karaoke; các sự kiện văn hóa – thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao. Tổ chức lễ chào cờ bình thường tại TTHC-CT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương vào sáng thứ hai hàng tuần.UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Tập trung ưu tiên khởi động và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, du khách nâng cao ý thức tự giác, không được chủ quan lơ là, thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết: Văn bản CV_9311_1 của UBND Tỉnh BRVT

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.