Author Archives: langfadmin

BRVT CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NGÀY 01.09.2020

BRVT CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Theo văn bản 9311 của UBND tỉnh vừa ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo: kể từ ngày 01/9/2020, các hoạt động nêu tại Công văn số 7886 ngày 02/8 của UBND tỉnh được phép hoạt động trở lại bình thường. Bao gồm: quán…

.
.
.
.